2019. február 27-i testületi ülés

 

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2019. február 27-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 Átruházott hatáskör 2019.01.01. - 02.15.

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

1. A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjainak megállapítása

38. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető és Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Döntés a nappali ellátás épületének biztosításáról

30. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. A Keresztély Gyula Városi Könyvtár igazgatójának megbízása

49. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

4. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2019. évi illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

39. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. A közterületek filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos díjak felülvizsgálata

42. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. A polgármester 2019. évi szabadságtervének jóváhagyása

43. számú előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. A városi köztemetőben urnafal készítésére vállalkozó kiválasztása

40. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szenny-vízcsatornázás befejezése című projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás 2. sz. módosítása

50. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Döntés szennyvízközmű rekonstrukciós pályázat benyújtásáról

51. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének támogatása a bátaszéki véradások megszervezésének céljából

44. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság​

 

11. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2019. február 15.                                                                 Dr. Bozsolik Róbert