Magyar-francia kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása

bataszek 2015.11.26, 16:55

Állami intézmények által kiírt pályázatok

pályázat kiírója

pályázat címe

pályázók köre

pályázat tartalma

határidő

Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Információs Hivatal Magyar-francia kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása  - Magyarországi székhelyű gazdasági társaság vagy EGT székhelyű gazdasági társaság fióktelepe, amely rendelkezik 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezet, és nem tartozik az EVA hatálya alá;
- költségvetési szerv, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül;
- jogi személyiséggel rendelkező, főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet;
- közalapítvány;
- egyházi jogi személy.
A támogatás iránti kérelem csak egyénileg nyújtható be, konzorciumok nem pályázhatnak
maximum 2 millió forint 2015. december 21.

Forrás (weboldal): http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/c320595d7dda1be2c1257efb0048d15b?OpenDocument

Kiíró: Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Információs Hivatal

Határidő: 2015. december 21.

Keretösszeg: maximum 2 millió forint

Támogatási forma: vissza nem térítendő

Támogatási intenzitás: 100%

Kedvezményezettek:

- Magyarországi székhelyű gazdasági társaság vagy EGT székhelyű gazdasági társaság fióktelepe, amely rendelkezik 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezet, és nem tartozik az EVA hatálya alá;
- költségvetési szerv, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül;
- jogi személyiséggel rendelkező, főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet;
- közalapítvány;
- egyházi jogi személy.
A támogatás iránti kérelem csak egyénileg nyújtható be, konzorciumok nem pályázhatnak.

Összefoglaló:

A pályázati felhívás célja a magyar-francia tudományos és technológiai együttműködés keretében folytatott kutatások ösztönzése, az azokban részt vevő kutatók mobilitásának támogatása, hozzájárulva az utazási és tartózkodási költségeikhez.